3 kaupunkia

Turku, Tampere, Helsinki

2,1 miljoonaa euroa

kokonaisbudjetti

Yhteensä yli 20 kokeilua

kolmessa eri kaupungissa

 • Rakennamme älykkään kaupunkiopastamisen konseptin

  Kaupunkiopastamisella voidaan lisätä kaupunkien viihtyisyyttä, vetovoimaa ja turvallisuutta. Toimiakseen opastuksen tulee olla yhtenäistä ja koordinoitua, elämyksellistä ja tavoittavaa. Kokonaisvaltainen opastamiskonsepti hyödyntää sekä perinteistä opastamista että moderneja teknologisia ratkaisuja.

 • Tuloksena 6Aika-kaupunkien yhteinen Kaupunkiopastamisen käsikirja

  Teemme Turkuun, Tampereelle ja Helsinkiin uudenlaisen Smart City Guidance -opastussuunnitelman. Koko kaupunkiopastamisen kattava suunnitelma toimii yhteisenä käsikirjana kaupungeille, yrityksille sekä sidosryhmille.

 • Tarjoamme uudenlaisen referenssin yrityksille

  Nopeiden kokeilujen kautta yritykset pääsevät mukaan luomaan kanssamme uutta innovatiivista opastuskonseptia ja saavat mahdollisuuden tuotteidensa testaamiseen ja kehittämiseen.

Älykäs kaupunkiopastaminen

Kaupunkien tarpeet ja lähtökohdat hankkeessa

Käynnistyneet kokeilut
Toteutusaika
Yrityskontaktit

Turku

Turku: Opastaminen keskustan vetovoiman tukena

Opastamisen ekosysteemi -hanke kehittää opastamista Turun keskusta-alueella ja tukee omalta osaltaan Keskustan kehittäminen -kärkihanketta. Tehokas opastaminen lisää kaupunkikeskustan palveluiden löydettävyyttä ja käyttöä sekä nostaa alueen vetovoimaisuutta. Opastusteknologioiden avulla voidaan lisätä turvallisuutta ja helpottaa kaupunkilaisten ja matkailijoiden liikkumista arjessa ja suurtapahtumissa.

Innovatiivinen opastaminen on kiinnostavaa ja elämyksellistä. Erilaisia opastamisen ratkaisuja testataan lyhytaikaisten ketterien kokeilujen sekä laajempien pilottien avulla. Kokeilu- ja pilotointialueena toimivat ensisijaisesti keskusta ja Aurajokiranta sekä soveltuvin osin myös kampus-tiedepuiston alue.

Hanke kehittää kaupunkiopastamisen kokonaissuunnitelman, joka koostuu sekä perinteisistä opastusjärjestelmistä että uusista teknologisista ratkaisuista. Smart City Guidance -tyylinen suunnitelma on jatkossa kaikkien kaupunkien käytettävissä ja tarjoaa niille valmiin, nykyaikaisen opastamisen mallin.

Turun kaupunkiopastamisen visio 2030: ”Opastaminen on minulle räätälöityä, tunteita herättävää, ihmisiä yhdistävää ja vastuullisuuteen ohjaavaa”.

 

Tampere

Tampere – vetovoimaisin tapahtumakaupunki

 • Tampereella kehitetään opastamisen ratkaisuja, joiden avulla ihmiset liikkuvat kaupungissa turvallisesti erilaisista kaupunkitilan elämyksistä nauttien. Suunnitelmallisen opastamisen avulla ihmisiä ohjataan erilaisten palvelujen äärelle, estetään ja puretaan ruuhkatilanteita esimerkiksi suurtapahtumien aikana sekä jaetaan tietoa niin pysyvistä historiallisista kohteista ja rakennuksista kuin poikkeustilanteista.
 • Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa Tampereen kaupunki toteuttaa kaupunki-, tapahtuma-, kävely-, liikenne- ja työmaaopastamiseen liittyviä pilotteja ja nopeita kokeiluja. Tärkeänä kehityskohteena on Ratinan alueen opastaminen erityisesti tapahtumien aikana.
 • Keskeisiä kehittämisen alueita ovat opastaminen ja viestintä tapahtumissa, tapahtumajärjestäjälle tarjottava alusta, liikkumisen ohjaaminen tapahtumiin, tapahtumien aikana ja niistä pois sekä opastaminen rakennustyömaiden yhteydessä.
 • Tampere on yksi Suomen nopeimmin kasvavista kaupungeista ja panostaa vahvasti älykkääseen kaupunkikehitykseen. Opastamisen innovatiivisiin ratkaisuihin liittyy merkittäviä kaupunkikehitysmahdollisuuksia sekä palveluliiketoiminnan lisääntymisen näkökulmasta että uusien, innovatiivisten ja skaalautuvien ratkaisujen testaamisessa ja tuomisessa markkinoille.

Helsinki

Helsinki: Maailman toimivin älykaupunki

 • Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa Helsingin kaupunki toteuttaa kaupunkiopastamisen digitaalisten palveluiden pilotteja ja nopeita kokeiluja. Pilottikohteena on Kauppatorin ympäristö, vesiliikenne ja saaristokohteet.
 • Opastamisen innovatiivisiin ratkaisuihin liittyy merkittäviä kaupunkikehitysmahdollisuuksia sekä palveluliiketoiminnan lisääntymisen näkökulmasta että uusien, innovatiivisten ja skaalautuvien ratkaisujen testaamisessa ja tuomisessa markkinoille.
 • Kauppatori on saaristoliikenteen solmukohta, josta on yhteydet Helsingin saariston ja sen monipuolisiin palveluihin.
 • Helsinki on elävä ja kiehtova matkailukohde, joka tunnetaan myös monien kansainvälisesti kiinnostavien tapahtumien järjestäjänä. ”Täällä on vuosittain lähes 2 000 tapahtumaa, jotka edistävät kaupungin vetovoimaa ja lisäävät esimerkiksi työmahdollisuuksia.

Tulevat nopeat kokeilut ja pilotit

Turku

Nopeat kokeilut: Kilpailutus avoinna 8.1. asti.

Tarjouspyyntö Opastamisen ekosysteemi -hankkeen nopeista kokeiluista on avattu.

Lue lisää.

Kokeilu 5 - 6: Muuttuvat opastustilanteet

 • Hypercell Flow: Turun keskustassa liikkuvien ihmisvirtojen mittaaminen
 • Jokojo Oy: Ilmanlaatudatan visualisointi

Pilotointi - Kesä 2019

Pilotin kilpailutus on päättynyt. Työ alkaa vuoden 2019 alussa.

Tampere

Nopeat kokeilut, syksy 2018

Aiemmin kilpailutettujen nopeiden kokeilujen toteutus syksyllä 2018.

Ihmisten liikkumisen analyysi

Tampereen kaupunki etsii tapoja tutkia ihmisten liikkumista opastamistarpeen selvittämiseksi ja päätöksenteon tueksi. Hankintailmoitus löytyy sekä HILMA:sta että Smart Tampereen internetsivuilta.

Helsinki

Mobiilisivuston PROTOTYYPPI Kauppatorin yrittäjien kehittäjäraadin arvioitavana NYT!

Kehittäjäraatiin mahtuu vielä mukaan. Ilmoittautuminen: anu.kiiskinen (at) hel.fi

Nopeat kokeilut käynnissä

Helsingissä käynnistyivät nopeat kokeilut marraskuussa. Nyt kokeillaan mobiilisivuston toteutusta ja jonotustilanteiden sähköistä tunnistamista. Innovaatiokumppaneiksi kokeiluja toteuttamaan valittiin Eatech Oy ja Innofactor Business Solutions Oy.

Pilotointi - Kesä 2019

Käynnistyneet kokeilut ja pilotit

Kevät 2018 - Tampere - Bluetooth-beaconit rakennustyömaan apuna

Tampereen ratikkatyömailla kokeillaan loppuvuoden 2018 ajan opastamista Bluetooth-majakoiden eli beaconeiden avulla. Ne välittävät tietoa raitiotietyömaan mukanaan tuomista muutoksista ja rakentamisen etenemisestä majakan sijaintialueella. Beaconin lähettämän signaalin löytää kaikilla mobiililaitteilla Nearby-sovelluksella Bluetoothin ollessa päällä.

Palvelu on saavutettavissa myös NFC:n tai QR-koodin kautta. Majakan kantaman alueella olevat mobiililaitteet vastaanottavat hiljaisen ilmoituksen. Ilmoitusta klikkaamalla käyttäjä ohjautuu verkkosovellukseen, joka välittää Raitiotieallianssin sivujen ja somen sisältöä sekä kerää käyttäjäpalautetta. Beaconeiden sijainnit merkitään tunnuksin kantaman alueella, jotta Bluetoothin voi tarvittaessa laittaa päälle. Kokeilun tavoitteena on auttaa kaupunkilaisia ja vierailijoita ennakoimaan työmaiden muutoksia ja suunnittelemaan reittejään sekä tutkia beaconeiden hyödyntämismahdollisuuksia myös muussa työmaaopastamisessa.

Toteuttajana Oy Globeon Ltd.

Kesä 2018 - Turku - AR -opasteet tapahtumissa

Turussa kokeillaan kesällä 2018 Seikkisrockissa (16. – 17.6.2018) ja Keskiaikaisilla markkinoilla (28.6. – 1.7.2018) geolokaatioon pohjautuvaa AR -sovellusta (AR = Augmented Reality – lisätty todellisuus).

Kokeilulla pyritään tuomaan kävijöille hyötyä helpottamalla tapahtumapaikoille löytämistä sekä opasteiden näkymistä selkeinä ja huomiota herättävinä AR -opasteina mobiililaitteen ruudulla. Tällä tarkoitetaan sitä, että mobiililaitteen kamerakuvaan ilmestyy markereita, jotka osoittavat mitä kautta tapahtumiin pääsee, ja mistä löytyy mm. parkkipaikkoja. Lisäksi sovelluksella voi löytää erilaiset tapahtumapaikalla olevat opasteet, kuten WC, ensiapu, kahvilapalvelut, tapahtumapisteet, myyntipisteet jne. Linkit ohjelmatietoihin ja esiintyjiin löytyy myös sovelluksesta.

Toteutus perustuu mobiililaitteen paikannukseen, jonka kautta välittyy tieto missä päin kaupunkia/tapahtuma-aluetta ollaan liikkeellä, mistä päin tapahtuma löytyy ja mitä palveluita/ohjelmaa on luvassa missäkin suunnassa.

Kokeilu täydentää perinteisiä opastusjärjestelmiä ja -tapoja tuoden kiinnostavan ja uuden näkökulman opastamiseen.

Toteuttajana Panic Marketing Oy

Kesä 2018 - Turku - Tapahtumaopastaminen digitaalisilla näytöillä

Paavo Nurmi Marathon on merkittävä maraton-tapahtuma Turussa. Jo 27. kertaa järjestettävä juoksutapahtuma vaikuttaa tapahtumapäivänä laajasti Turun liikenteeseen ja asettaa haasteen eri kohderyhmiin kuuluvien tielläliikkujien opastamiselle ennakoivasti ja tapahtuman aikana. Erityisesti tapahtuman aikana opastaminen kaupunkiin, kaupungilla ja tapahtuma-alueille korostuu. Pääsisääntuloväyliä kaupunkiin saapuvien autoilijoiden tavoittamista tulisi pystyä kehittämään, ja samalla mahdollistaa opastaminen visuaalisella tavalla liikenteeseen liittyvien ongelmien, kuten ruuhkien, minimoimiseksi.

Paavo Nurmi maratonin aikana kokeillaan kuinka kaupungin sisääntuloväylillä olevat digitaaliset näytöt toimivat osana tapahtuman opastamista. Kokeilu aloitetaan noin viikkoa ennen tapahtumapäivää (18.8.2018). Näytöillä välitetään ohi ajavalle liikenteelle opastusta kuinka päästä tapahtuma-alueelle, mistä löytyy parhaat katselupaikat ja kuinka valita reitit, joiden avulla voi välttää tapahtuma-alueen ruuhkat.

Toteuttajana Blip Oy.

Kesä 2018 - Turku - Esteettömät opasteratkaisut

Turun matkailuneuvonnassa kokeillaan elokuussa 2018 tunnusteltavan kohokartan ja uuden kuuroille suunnitellun Chabla -sovelluksen yhdistämistä. Tavoitteena on kokeilla uudenlaista viittomakielen tulkkausinnovaatiota yhdessä kosketeltavan kohokartan kanssa. Tässä kokeilussa keskitytään testaamaan näkövammaisille henkilöille alun perin suunnitellun tunnusteltavan kohokartan toimivuutta yhdessä kuuroille suunnitellun Chabla –sovelluksen kanssa niin, että valittu ”reitti” opastetaan kohokartan ja Chablan avulla. Chabla osana kokeilua pyrkii tuomaan opastuksen ja informaation helposti kuurojen ja muiden viittomakielisten saataville uudenlaisen etätulkkauspalvelun avulla.

Kokeilulla pyritään löytämään vastauksia siihen, kuinka paljon kohokartta toimii näkövammaisten lisäksi myös muille kävijöille, kuten turisteille ja tuoko Chabla-sovellus apua infopisteen työntekijöille kuuroja palveltaessa. Kokeilussa annetaan kännykästä Chabla-sovelluksella tulkkaus kuuroille. Tulkkaus voidaan jatkossa toteuttaa usealla kielellä, joten käyttäjä voi olla myös turisti.

Toteuttajana Avaava Oy.

Kesä 2018 - Tampere - Tapahtumasovellusten julkaisujärjestelmä

Sovellusten julkaisujärjestelmä tapahtumaopastamiseen. Ensimmäinen alustalla julkaistu sovellus on käytössä nuorten yleisurheilun MM-kisoissa heinäkuussa.

Yleisurheilun nuorten MM-kilpailuissa 10.-15.7.2018 otetaan käyttöön Tampere Events App. Sovellus tarjoaa käyttäjälle laajasti tietoa tapahtumasta, reiteistä ja palveluista. Jatkossa sovellusta on tarkoitus käyttää monipuolisesti erilaisissa tapahtumissa.

Lataa omasi tästä: Android, iOS

Tampere Events App -sovelluksesta löytyy tieto yleisurheilun nuorten MM-kilpailujen kisa-aikatauluista, Ratinan stadionin palveluista, yhteistyökumppaneiden tarjoamista eduista sekä opastus- ja reittitiedot. Sovelluksessa on mahdollista valita omat suosikkilajit ja se muistuttaa niiden alkamisesta. Sovelluksen kautta voi halutessaan ostaa liput tapahtumaan.

Sovelluksen avulla on helppo löytää tapahtumapaikat, niiden palvelupisteet ja aikataulut. Siihen voi merkitä suosikkilajinsa, jolloin sovellus kertoo, milloin ja missä kannattaa olla, jotta näkee suosikkinsa.

Tampere Events App -sovelluksesta löytyvät tänä kesänä myös muut Ratinan stadionin suurtapahtumat, kuten Suomi-Ruotsi-maaottelu ja Popedan 40-vuotisjuhlakeikka. Jatkossa tapahtumatarjontaa laajennetaan kattamaan koko Tampereen tapahtumakenttä.

Sovellus otetaan nyt käyttöön ja sitä kehitetään jatkossa käyttäjien toiveiden perusteella. Jo nyt suunnitelmissa on, että myöhemmin sovelluksesta näkee mm. jonotustilanteen porteilla ja palvelupisteissä sekä liikennetilanteen tapahtumapaikkojen läheisyydessä.

Ammattilaisille Tampere Events App toimii julkaisujärjestelmänä, johon tapahtumajärjestäjä voi julkaista oman tapahtumansa joko suoraan perusnäkymässä tai he voivat luoda alustalla omalla nimellä julkaistavan erillisen sovelluksen. Lisäksi paikalliset palveluntarjoajat voivat tuoda sovelluspohjaan omat palvelunsa ja tarjouksensa, joista tapahtumajärjestäjä valitsee omaan tapahtumaansa sopivimmat. Opastus- ja reittitiedot päivittyvät sovellukseen automaattisesti kaupungin tarjoamien avointen data-rajapintojen kautta.

Tampere Events App -sovellusta voi käyttää kaikenlaisissa tapahtumissa ja se toimii niin Adroid- kuin iOS-laitteilla. Sovellukseen luotava tapahtuma on muokattavissa sekä ilmeeltään että toiminnallisuuksiltaan tapahtuman ja tapahtuman kumppanien tarpeisiin.

Sovelluksen ei ole tarkoitus jäädä vain tamperelaisten tapahtumakävijöiden ja -järjestäjien hyödyksi vaan sillä on mahdollista julkaista tapahtumia missä tahansa kaupungissa.

Tampere Events App on ladattavissa maksutta sekä Googlen Play Storesta että Applen App Storesta.

Tampere Events App -sovellus on kehitetty Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelman 6Aika: Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa yhdessä Visit Tampereen kanssa. Sitä rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Sovelluksen on toteuttanut Eatech Oy.

Syksy 2018 - Tampere - Nopeat kokeilut

 • Keskustorin rakennushistoria lisätyn todellisuuden ja 3D-mallien avulla. Toteuttajana Arcventure.
 • Pelillistetty opastettu kävelykierros Tampereen keskustassa toetutettuna lisätyn todellisuuden ratkaisun avulla. Toteuttajana Simlabit Oy.
 • Reaaliaikaisen, paikkasidonnaisen liikennetiedon saattaminen kaupunkilaisten käyttöön. Toteuttajana Infotripla Oy.
 • Selainpohjainen AR-sovellus, joka opastaa tapahtumakävijöitä Tampereen rautatieasemalta Ratinan stadionille kaupungin kävelyopastuksen konseptin mukaisesti.

Syksy 2018 - Helsinki - Nopeat kokeilut

Hyvät opasteet parantavat Kauppatorin lähiympäristöä ja ohjaavat ihmisvirtoja oikeaan suuntaan. Digitaalisen opastuksen avulla asiakkaille on mahdollista tarjota myös räätälöityä tietoa Kauppatorin alueen vesiliikenteestä ja saaristokohteista, tapahtumista, palveluista ja aukioloajoista.

Kauppatorin ympäristössä toimivista yrittäjistä on koottu kehittäjäraati, jonka kanssa yhteistyössä on palvelumuotoiltu  mobiilisivuston PROTOTYYPPI. Kehittäjäraati testaa prototyyppiä. Arviointi valmistuu joulukuussa 2018.

Haluatko osallistua Kauppatorin opastuksen parantamiseen?  Keväällä 2019 haemme toteuttajia vielä muutamaan kokeiluun, joiden teemoina ovat:

 • Tekoälynhyödyntäminen palvelujen tuottamisessa
 • Sähköisten näyttöjen ja opasteiden sekä beaconeiden hyödyntäminen opastamiseen
 • Muut mahdolliset digitaliset ratkaisut

Syksy 2018 - Turku - Esteettinen ja tietorikas kaupunkiopastaminen

Tämän kokeilun tarkoitus on mallintaa, prototypoida ja kokeilla valitulla alueella esimerkiksi Turun kauppatorin ympärillä, interaktiivista kaupunkimedia-alustaa työnimellä Syke.io, joka mahdollistaa avoimen datan sekä katukuvaan sulautetun sensoriikan tuomisen mm. Interaktiivisiin näyteikkunoihin, AR-sovelluksiin sekä projisoituihin mediataidekokemuksiin.

Alustasta suunnitellaan alusta asti modulaarinen ja skaalautuva sekä helposti integroitava (esim. REST APIn avulla), jolloin sitä olisi mahdollista ottaa käyttöön kaikissa kaupunkiympäristöissä selkeiden ohjeistusten sekä tarvittavan laitepaketin avulla. Myös monikielisyys otetaan huomioon, jotta alustaa voidaan skaalata ja levittää myös kansainvälisesti.

Kokeilun päätavoitteet
– Avoimen datan visualisointi estetiikan ja informaatiomuotoilun keinoin
– Lisätyn todellisuuden tuominen kaupunkikuvaan
– Tyhjät ikkunapinnat hyötykäyttöön ja tietotilaksi
– Modulaarisen ja interaktiivisen media-alustan kehittäminen
– Prototypointi ja käyttäjäkokemuksen tutkimus
– Merkittävien kaupunkikohteiden nostaminen valolla ja vuorovaikutteisella sisällöllä

Toteuttajana Jokojo Oy.

Syksy 2018 - Tampere - Nopeat kokeilut

Tampereen nopeiden kokeilujen toinen hakukierros on juuri päättynyt. Jatkokehitykseen valitut ehdotukset julkaisemme pian. Haasteina mm. reaaliaikainen jonotustilanne tapahtumien sisäänkäynneillä ja palvelupisteissä esim. heatmapin avulla sekä työmaista tiedottaminen autoilijoille reittisuunnittelun helpottamiseksi.

Syksy 2018 - Turku - Keskustassa liikkuvien ihmisvirtojen mittaaminen

Turussa on aloitettu kokeilu keskustassa liikkuvien asiakasvirtojen mittaamisesta. Marraskuusta tammikuun loppuun kestävän kokeilun tarkoituksena on tuottaa kaupunkisuunnittelua hyödyttävää tietoa ihmisten kulkureiteistä ydinkeskustan alueella.

Kokeilussa kerättävä data kertoo kaupungilla liikkuvien ihmisten määrän, suosituimmat reitit ja ruuhkapaikat. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi opastamisen, kaupungin palveluiden ja matkailun kehittämisessä sekä liikennesuunnittelussa. Kokeilun tavoitteena on löytää myös uusia, innovatiivisia malleja ja ratkaisuja kaupunkikokemuksen parantamiseksi.

Kokeilun toteuttaa Hypercell Oy.

Syksy 2018 - Tampere - Keskustorin rakennushistorian mobiiliopastus

Uusi mobiiliopastus tarjoaa tietoa Keskustorin ympärillä sijaitsevista vanhoista rakennuksista ja niiden historiasta. Opastus havainnollistaa Keskustorin alueen rakentumisen vaiheita kymmenellä aikatasolla 1600-luvulta aina tähän päivään asti. Rakennushistoriallinen tieto palvelee asukkaita, turisteja ja muita kaupungin historiasta kiinnostuneita. Opettajille sovellus on oiva opettamisen tuki ja apu.

Keskustori on Tampereen vanhin alue ja siellä sijainneesta Tammerkosken kylästä Tampere on saanut alkunsa. Keskustorin ympärillä on useita kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia. Kaupungin rakennettuun historiaan tutustumista varten ei tarvita erikseen ladattavia sovelluksia, vaan opastus aukeaa osoitteessa https://keskustoriar.nfshost.com/. Keskustorin digitaalista opastusta voi käyttää paikan päällä mobiililaitteella, mutta se toimii myös tietokoneen nettiselaimella. Opastus on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Mobiiliopastus on toteutettu osana Smart Tampere -ohjelman 6Aika: Opastamisen ekosysteemi -hanketta yhdessä Viiden tähden keskusta -kehittämisohjelman kanssa. Sovelluksen sisältö on tehty Arkkitehdit MY Oy:n tekemän keskustorin 3D-historiamallinnuksen pohjalta. Taustamateriaalina on käytetty lisäksi ”Tampereen Keskustori. Rakennetun ympäristön historia ja nykytila” -selvitystä ja vanhoja valokuvia Vapriikin kuva-arkistosta.

Sovelluksen kehitti Arcventure.

Yhteystiedot

Elina Malén

Elina Malén

Turku Science Park Oy

Hankkeen koordinointi ja hallinto

Anu Kiiskinen

Anu Kiiskinen

Helsingin kaupunki

Projektijohtaja

Anni Joela

Anni Joela

Tampereen kaupunki

Projektipäällikkö

Jarkko Paavola

Jarkko Paavola

Turun AMK

Projektipäällikkö

Riikka Niemelä

Riikka Niemelä

Turun kaupunki

Projektipäällikkö