Arcventure – Keskustorin rakennushistorian ja Hiedanrannan mobiiliopastus

Syksy 2019, Tampere

Keskustori

Keskustori on Tampereen vanhin alue ja siellä sijainneesta Tammerkosken kylästä Tampereen kaupunki on saanut alkunsa. Keskustorin ympärillä olevat useat kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset ovat säilyneet näihin päiviin saakka. Syksyllä 2018 kokeiltiin Keskustorin rakennushistorian mobiiliopastusta. Ratkaisussa valjastettiin kaupungin jo olemassa oleva 3D-kaupunkimalli ja kirjallinen tieto opastamisen tarpeisiin. Datalähteitä yhdistämällä luotu opastus tarjoaa tietoa sekä rakennuksista että Keskustorin rakentumisen eri vaiheista kymmenellä aikatasolla 1600-luvulta aina tähän päivään asti.

Kokeilun tarkoituksena oli nostaa Tampereen ja erityisesti Keskustorin ympäristön historiatietoa ja arvostusta, niin että tieto olisi helposti saatavilla ja helposti lähestyttävässä muodossa. Mobiiliopastuksen tarjoama rakennushistoriallinen tieto palvelee asukkaita, turisteja ja muita kaupungin historiasta kiinnostuneita. Opettajille sovellus on oiva opettamisen tuki ja apu.

Hiedanranta

Tampereen Keskustorin rakennushistorian mobiiliopastus skaalattiin vastaamaan Hiedanrannan vanhan teollisuusalueen opastamisen tarpeisiin. Kokeilussa yhdistettiin alueen 3D-mallinnus alueen tämän päivän toiminnan kuvaukseen sekä alueesta tuotettuun historiatietoon.

Tampereen kaupunki avasi Lielahden kyljessä sijaitsevan vanhan teollisuusalueen Hiedanrannan kaupunkilaisten käyttöön vuonna 2015. Nykyään alueella on paljon monenlaista toimintaa ja kirjava toimijajoukko. Kokeilulla haluttiin lisätä alueen tunnettuutta ja tehdä sitä tutuksi jo ennen kuin varsinainen rakentaminen uudeksi asuinalueeksi on edes alkanut. Hiedanrannan mobiiliopastus tarjoaa tietoa alueen rakennushistoriasta sekä tämän hetkisestä toiminnasta kaikille Hiedanrannasta kiinnostuneille.

Kokeilu alkoi helmikuussa 2019. Opastus toimii nettiselaimessa osoitteessa https://hiedanranta.nfshots.com ja löytyy myös Hiedanrannassa sijaitsevan Lielahden kartanon infonäytöltä.

 • Kokemukset

  Palautetta Keskustorin mobiiliopastuksesta kerättiin palautelomakkeella. Käyttäjäpalautetta kerättiin sovelluksessa olevasta linkistä avautuvalla palautelomakkeella, jossa kysyttiin sovelluksen hyödyllisyydestä, helppokäyttöisyydestä ja jatkokehitysmahdollisuuksista. Asiantuntijapalautetta pyydettiin kokeiluun osallistuneilta asiantuntijoilta eli kaupungin työntekijöiltä ja sidosryhmiltä sähköpostitse välittävän linkin palautelomakkeeseen kautta. Sama palautelomake -linkki lähetettiin kokeilun toteuttaneen yrityksen edustajalle.

  Palautelomakkeen täytti loppukäyttäjistä  vain yhdeksän. Sovelluksen sisällöstä pyydettiin palautetta kahdella väittämällä eli Mobiiliopastuksen sisältö oli mielenkiintoinen sekä Opastus tarjosi hyödyllistä tietoa. Kumpaankin saatiin kahdeksan vastausta. Neljä vastaajaa eli yli puolet piti sisältöä mielenkiintoisena ja lisäksi kolme vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä väittämästä.  Hyödyllisenä sisältöä piti kaksi vastaajaa ja viisi oli jokseenkin samaa mieltä jälkimmäisestä väittämästä.

  Lopuksi vastaajilta pyydettiin avoimia kommentteja siitä, miten sovellusta pitäisi vielä kehittää. Yksi henkilö vastasi vain tähän viimeiseen kyselyn kysymykseen kommentilla ”Ei toiminut”. Lisäksi toinen henkilö vastasi, että sovellus ei toiminut Android-puhelimessa, mutta hän oli kuitenkin vastannut sovelluksen sisältöä koskeviin kysymyksiin, joten ilmeisesti hän oli tutustunut sovellukseen lisäksi muuta päätelaitetta käyttäen. Yksi vastaaja kommentoi sovelluksen avautumisnäkymän olevan ”tylsä laatikkomaisema”. Yksi kaipasi lisäymmärrystä korkeussuhteista ja toinen puolestaan uusia kuvakulmia sekä lisää tekstiä. Yksi toivoi sisällön esittämistä videotyyppisesti kommentilla ”saisi mennä alusta loppuun yhdellä klikkauksella”. Yhden vastaajan mielestä sovelluksesta pitäisi tehdä hieman helpompi käyttää. Rakennuksiin tarkentaminen oli hankalaa ja tietoa kaduista tai puistoista ei ollut lainkaan.

  Kaksi vastaajaa oli täysin samaa mieltä väittämästä Opastusta oli helppo käyttää, neljä vastasi olevansa jokseenkin samaa mieltä ja yksi jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa.

  Vastaajia pyydettiin lisäksi antamaan avointa palautetta siitä, mikä ilahdutti mobiiliopastuksessa. Kaksi kiitti sovelluksen selkeyttä, toinen heistä mainitsi erityisesti kuvien selkeyden. Yksi vastasi sanalla ’havainnollisuus’ ja neljäs oli ilahtunut siitä, että sovellus toimi ipadillä. Yksi piti sovelluksen tarjoamaa tietomäärää riittävänä ja melko mielenkiintoisena, vaikka jotain kuitenkin puuttui.

Tutustu tarkemmin

Tutustu tarkemmin