Avaava Oy – Esteettömät opasteratkaisut

Kesä 2018, Turku

Turun matkailuneuvonnan kokeilussa käytössä oli kohokartta, joka esittelee Aurajokivarren ympäristöstä löytyviä matkailukohteita. Kuulovammaisia varten karttaan oli liitetty viittomakielinen video kartan kohteiden sisällöstä. Kartta ja äänitoiminto toteutettiin suomeksi ja englanniksi, jolloin kohokartta palveli myös vieraskielisiä matkailijoita.

Kohokartan lisäksi kokeilussa testattiin matkailuneuvojien käytössä uudenlaista etätulkkausta tarjoavaa Chabla-sovellusta. Chabla on viittomakielinen etätulkkauspalvelu, joka pyrkii tuomaan opastuksen ja informaation helposti kuurojen ja muiden viittomakielisten saataville. Ajatuksena on, että tulkkaus tulisi olla ajasta ja paikasta riippumatonta niin että tulkin ei aina tarvitse olla fyysisesti läsnä. Chabla-sovelluksen avulla viittomakieltä käyttävä asiakas voi ottaa yhteyden tulkkiin, joka tulkkaa halutut sisällöt videopuhelun välityksellä. Sovelluksen on kehittänyt viittomakieltä käyttävä artisti ja yrittäjä Marko Vuoriheimo (Signmark).

Kokeilussa käytettiin suomenkielistä tulkkausta. Jatkossa tulkkaus voidaan kuitenkin toteuttaa usealla kielellä, jolloin käyttäjä voi olla myös vieraskielinen turisti.

Turun matkailuneuvonnan kokeilu osoitti, että toteutustapa toimii niin heikkonäköisille, sokeille kuin muillekin asiakkaille. Chabla-sovelluksen todettiin tuovan asiakaspalveluun lisää työkaluja ja luovan paremman asiakaskokemuksen kuulovammaisille ja kuuroille henkilöille.

Kokeilun toteutus edistää näkövammaisia palvelevan kohokartan ja kuuroille kehitellyn Chabla-sovelluksen kehittämistä siten, että ne palvelevat Design for All -periaatteella kaikkia kaupunkilaisia, myös näkeviä ja kuulevia.

Opastekokeilutyön suorittivat tiimityönä Avaava wayfinding –tiimi yhteistyössä Chabla-sovelluksen kehittäjän kanssa. Kokeilun testiryhmiksi kutsuttiin sekä näkövammaisia että kuuroja henkilöitä, mutta myös muut asiakkaat toivotettiin tervetulleiksi osallistumaan. Käyttäjätestaukseen osallistui kuusi sokeaa, 25 kuuroa sekä yksi kuurosokea henkilö. Lisäksi karttaa testasi ja kommentoi muutama matkailuneuvonnan ulkomainen asiakasryhmä. Yhden päivän opastetun kokeilun lisäksi kohokartta oli esillä matkailuneuvonnassa myös muutamia päiviä kokeilun jälkeen.

Avaava Oy tarjoaa ratkaisuja rakennetun ympäristön esteettömyyteen sekä palvelujen ja viestinnän saavutettavuuteen. Yritys palvelee erityisesti rakennusalan suunnittelijoita, rakennuttajia ja rakennusliikkeitä. Avaava Oy järjestää esteettömyyskoulutuksia, suorittaa esteettömyyskartoituksia ja toimii konsulttina suunnitteluprojektien eri vaiheissa. Viestinnän puolella asiakkaina ovat sekä yksityisen että julkisen puolen organisaatiot, joille Avaava tekee valmiita verkkosivuja ja verkkosivuauditointeja, toimii konsulttina verkkosivu-uudistuksissa ja digitaalisen viestinnän saavutettavuudessa. Avaava on kehittänyt saavutettavuusperiaatteita noudattavan KOHOSIGN™ opastus ja wayfinding -menetelmän, jossa eri tavoin toiminta- ja liikkumisesteiset henkilöt on otettu huomioon. Muotoilu on tärkeä osa Avaavan ratkaisuja. Avaava noudattaa kaikessa toiminnassaan Design for All -periaatetta.

Tutustu tarkemmin Avaavaan