Blip Oy – Tapahtumaopastaminen digitaalisilla näytöillä

Kesä 2018, Turku

Turun kaupunkiin johtavien sisääntuloväylien ulkonäytöt valjastettiin uudella tavalla tapahtumaviestinnän ja -opastamisen käyttöön vuoden 2018 Paavo Nurmi Marathonin ajaksi. Jo 27. kerran järjestetty juoksutapahtuma vaikuttaa liikenteeseen laajalla alueella ja asettaa haasteita tielläliikkujien opastamiselle sekä ennen tapahtumaa että sen aikana.

Tapahtumaopastamista varten luotiin toimintamalli, jossa opastaminen aloitettiin ennakoivasti jo viikkoa ennen tapahtumaa. Opasteita muutettiin tapahtumaa kohti mentäessä ja jatkettiin koko tapahtumapäivän yli. Kokeilussa varauduttiin myös ennakoimattomien kriisitilanteiden varalle, jolloin järjestäjillä olisi ollut mahdollista saada näytöille ajankohtaista tietoa ja ohjeistusta.

Keskeiset opastamisen kohderyhmät olivat tapahtuman osallistujat, katsojat sekä kaikki keskustaa kohti liikkuvat autoilijat. Osallistujia ja katsojia ohjattiin tapahtuma-alueelle sekä maratonreitin varteen parhaille katselupaikoille. Muille tielläliikkujille pyrittiin neuvomaan parhaat reitit reitin sulkemien alueiden kiertämiseksi ja ruuhkien välttämiseksi.

Blip Oy on vuonna 2016 toiminnan Turussa aloittanut ulkomediayritys, jonka tavoitteena on olla digitaalisen ulkomedian edelläkävijä älykkäissä ja sosiaalisissa sisällöissä sekä opastamisen ratkaisuissa. Yrityksen intohimona on auttaa asiakkaita toteuttamaan vaikuttavaa ja mieleenpainuvaa viestintää oivaltavilla ja näyttävillä ulkomediatoteutuksilla. Blip Oy hallinnoi Turun pääsisääntuloväylien varsille sijoitettuja viittä digitaalista ulkomedianäyttöä, jotka tavoittavat vuorokaudessa yli 80 000 Turun keskustaan suuntaavaa autoa.

Tutustu tarkemmin