Hypercell Industries Oy – Keskustassa liikkuvien ihmisvirtojen mittaaminen

Talvi 2018, Turku

Tämän tyyppisen hankkeen toteuttaminen kaupunkimittakaavassa on erittäin mielenkiintoista ja odotamme yhteistyön tuloksia suurella mielenkiinnolla. On hienoa olla mukana kehittämässä tulevaisuuden visiota puhtaasta ja älykkäästä kaupunkiympäristöstä.

Sami Vepsäläinen, Hypercell Industries

Turun ydinkeskustassa marras-tammikuussa käynnissä oleva kokeilu mittaa keskustassa liikkuvia asiakasvirtoja reaaliaikaisesti. Kokeilun tarkoituksena on tuottaa kaupunkisuunnittelua hyödyttävää tietoa ihmisten kulkureiteistä.

Kokeilussa kerätty data kertoo kaupungilla liikkuvien ihmisten määrän, suosituimmat reitit ja ruuhkapaikat. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi opastamisen, kaupungin palveluiden ja matkailun kehittämisessä sekä liikennesuunnittelussa. Kokeilun tavoitteena on löytää myös uusia, innovatiivisia malleja ja ratkaisuja kaupunkikokemuksen parantamiseksi.

Turun kaupunki pyrkii hyödyntämään dataa monin eri keinoin. Yksi mahdollinen kohde on kauppatorin rakennusprojektin aikaisen asioinnin ja liikenteen sujuvoittaminen. 

Mittaus tapahtuu keskusta-alueella Bluetooth-signaaleja havainnoimalla. Kaikki tieto kerätään anonyymisti ilman henkilötietoja ja kenenkään yksityisyyttä rikkomatta. Kokeilun laitteisto on suunniteltu ja toteutettu tarkasti noudattaen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia.

Kokeilun laitteet, mittauksen ja analysoinnin toteuttaa turkulainen Hypercell Industries Oy, joka tuottaa IOT-ratkaisuja kaupunkisuunnitteluun ja useille eri teollisuuden aloille.