Opastamisen ekosysteemit – Kauppatorin opastustarpeet ja potentiaali

Kevät 2018, Helsinki

1
1

Kauppatori

Kauppatorin opastukseen kohdistuvia tarpeita selvitettiin kehittämiskokeilujen pohjaksi Kauppatorin ympäristön yrittäjistä ja muista toimijoista koostuvan Kehittäjäraadin kanssa työpajassa ja haastatteluin. Haastattelut toteutettiin osana Kauppatorin kaupallisten palvelujen kehittämistä koskevaa selvitystä (Ramboll 2018). Työpaja toteutettiin osana 20.3.2018 Helsingin kaupungin järjestämää Kauppatorin infotilaisuutta, johon osallistui mm. Kauppatorilla ja Wanhassa kauppahallissa toimivia yrittäjiä, vesiliikenteen yrittäjiä, sekä muita lähistön toimijoita (museot, saarikohteet). Osallistujia pyydettiin osoittamaan kartalle opastushaasteita Kauppatorin ympäristössä omien havaintojensa ja omilta asiakkailtaan saamansa palautteen tai kysymysten perusteella. Tilaisuudessa kerättiin jäseniä kokeilujen ja pilotin aikana yhteiskehittämiseen osallistuneeseen Kehittäjäraatiin.

Kehittäjäraadin tunnistamat tarpeet jakaantuivat seuraaviin kokonaisuuksiin:

Opastustarpeisiin ideoitiin ratkaisuja Kehittäjäraadille huhtikuussa 2018 järjestetyssä ideointityöpajassa, joka toteutettiin Kauppatorin opastamispelinä. Pelissä käsiteltiin opastamisen esimerkkejä Suomesta ja maailmalta, ja niitä kehitettiin yhdessä Kauppatorin tarpeisiin. Ratkaisuideoissa painottui erityisesti eri toimijoiden ja kohteiden välinen yhteistyö, vesiliikenteen palveluiden opastaminen sekä opastamisen elämyksellisyys. Kohderyhmänä ratkaisuissa ovat pääasiassa vierailijat.

Ideat jakaantuivat seuraaviin kokonaisuuksiin:

Tarveselvitysvaiheen tulokset esitettiin käyttäjäprofiileina, opastushaasteina sekä Kauppatorin opastuspolkuna, jonka varrelta käyttäjäryhmien tietotarpeet, motivaatiot ja ratkaisuaihiot löytyvät. Tulokset toimivat perustana ja tehtävänatona Kauppatorin opastuskokeilun ja pilotin ratkaisujen kehittämisessä.

Tarveselvityksen toteuttivat Ramboll Finland Oy ja Roban Konna Oy.