Hypercell Oy – Matkustuskäyttäytyminen kaupunkiliikenteessä

Kesä 2019, Turku

Turun kaupunkiliikenne Fölin linja-autoissa tutkittiin ihmismassojen matkustuskäyttäytymistä loppukesällä 2019. Seurantajakson aikana kerättiin anonyymisti tietoa matkustajien käyttäytymisestä linjalla 1. Tarkoituksena oli tuottaa tietoa matkustajien määristä matkan eri osuuksilla sekä siitä, minkä verran eri pysäkeiltä nousee matkustajia kyytiin. Sama tiedonkeruumuoto mahdollistaa tiedon matkustajien suosimista pysäkeistä, keskimmääräisistä matkustusajoista, matkan pituudesta sekä sään vaikutuksesta matkustajamääriin. Kokeilun toteutti Hypercell Industries Oy.

Linja-automatkustajien havainnointi perustuu Bluetooth Low Energy -liikennöintitapaan, joka mahdollistaa erinomaisen tarkkuuden tuloksia analysoitaessa. Tarkkuus on noin 80 % ihmisvirran määrästä. Bluetooth-signaalien havainnointi tehtiin Hypercell Flow -tukiasemilla, joita asennettiin Turun kantakaupungin alueella liikennöiviin linja-autoihin. Tukiasema havainnoi matkustajien älylaitteiden bluetooth-signaalien määrän sekä sen, kuinka pitkään signaali pysyy linja-autossa. Nämä tiedot ovat yhdistettävissä pysäkkien sijaintiin ja auton liikkumisnopeuteen.

Signaaleja voidaan havainnoida ihanteellisissa olosuhteissa jopa 100 metrin päähän mittauspisteestä kaikkiin ilmansuuntiin. Kokeilussa rajattiin havainnointialueeksi linja-auton matkustamo, jotta mittaustulos ei sisältäisi epäoleellisia havaintoja ja päästäisiin mahdollisimman tarkkaan mittaustulokseen.

Kokeilussa kehitetyllä palvelulla voidaan tuottaa tietoa matkustajien käyttäytymisestä. Havainnointi tapahtuu reaaliajassa, mutta anonyymisti, kenenkään yksityisyyden suojaa rikkomatta. Mitään henkilötietoja ei kerätä tai tallenneta. Kerätyn datan avulla voidaan luoda tilannekuvia matkustajavirroista reaaliajassa tai jälkikäteen.

Matkustajamäärien muutoksia vertailtiin sateisina ja poutaisina päivinä. Säätiedot vertailupäiviin ovat peräisin toteutuneista säähavainnoista Turun Artukaisten mittauspisteeltä. Tiedot on poimittu Ilmatieteenlaitoksen sivuilta. Sadepäiviksi vertailuun valikoituivat seuraavat päivät: 6.8., 11.8., 14.8., 19.8., 5.9., 7.9. ja 11.9.

Havaintojen perusteella päätepysäkkien matkustajamäärät olivat korkeammat viikonloppuisin kuin arkena, säähän katsomatta. Keskustan sekä Puutorin pysäkit olivat matkustajamääriltään keskimäärin hyvin vilkkaita kaikkina aikoina.

Tutustu tarkemmin