Opastamisen ekosysteemi – Kehittäjäraadin osallistaminen

Kevät 2018 – Kesä 2019, Helsinki

Helsingissä kokeilujen ja pilotin suunnittelun ja toteutuksen tueksi kutsuttiin kokoon yritysten Kehittäjäraati. Kehittäjäraati oli avoin kaikille Kauppatorilla ja sen lähialueella toimiville yrityksille ja muille toimijoille. Kauppatorin lähialue käsitettiin tässä laajasti, sisältäen Kauppatorin, Vanhan kauppahallin, Torikorttelit, sekä saaret, joihin oli pääsy vesiteitse Kauppatorilta. Kehittäjäraadissa toimi 35 yritystä ja pilottiin osallistui 38 yritystä.

Kehittäjäraati osallistui koko mobiiliopastuspilotin kehitysprosessin läpi opastuspalveluiden tarvemäärittelyyn, konseptointiin, kokeilujen testaamiseen sekä pilotin toteutukseen ja arviointiin. Yhteiskehittämistä ohjattiin työpajoin, koulutuksin, haastatteluin, kyselyin ja havainnoimalla.

Kehittäjäraadin yhteiskehittämisprosessin toteutti Ramboll Finland Oy.

Kehittäjäraati osallistui kokeiluihin ja pilotteihin monikanavaisesti.

Kokemukset

Kehittäjäraati yhteiskehittämisen fasilitoinnin menetelmänä toimi pääosin hyvin. Se kokosi Kauppatorilla ja sen ympäristössä mantereella, vesissä ja saarissa toimivat yritykset ensimmäistä kertaa yhteen pohtimaan yhteistä toimintaympäristöä ja luomaan yhteistä konseptia opastamiselle. Huomattava tunnistettu hyöty pilottiin osallistuneille yrittäjille oli, että moni etenkin Kauppatorilla toimineista yrityksistä jäsenteli ensi kertaa tarkemmin omaa palvelukonseptiaan ja kohderyhmiään tiivistäessään tarjontaansa omaan palvelukuvaukseensa.

Haasteena menetelmässä oli yrittäjien pitkäjänteinen sitouttaminen toimintaan. Pienyrittäjät ovat kiireisiä, ja heiltä kerätyssä palautteessa näkyi tarve konkreettiselle hyödylle osallistumisen ehtona. Yritysten osallistuminen oli vähäisintä prosessin puolivälissä konseptointivaiheessa ja aktiivisinta pilottivaiheessa, jolloin tavoitteet alkoivat konkretisoitua. Palvelun hyötyjä oli haastavaa tuoda kohderyhmälle, jolla markkinointia ei perinteisesti ole tai se on hyvin vähäistä.

Osallistaminen oli tuloksellisinta kasvokkain tilaisuuksissa sekä henkilökohtaisin yhteydenotoin esim. puhelimitse. Esimerkiksi mobiilipalvelun tietojensyöttöön liittyvät koulutustilaisuudet olivat tehokas tapa saada sisältö kerättyä onnistuneesti mobiilipalveluun ja samalla varmistaa, että yrityksillä on riittävä osaaminen omien palvelukuvaustensa päivittämiseen. Päivittäminen ei kuitenkaan ollut aktiivista, sillä moni yrittäjä on kiinni myyntityössä, eikä aikaa markkinoinnille jäänyt tai priorisoitu. Spontaania palautetta yrityksiltä saatiin vähän, vaikka mobiiliopastuksessa oli tarjolla palautteenantokanava.

Toiminnan kehittämisideana oli yritysten osallistaminen jo hankkeen alkuvaiheessa suunnittelemaan osallistumisen vuosikelloa: miten ja milloin yrityksille on sopivinta osallistua mukaan kehittämiseen.