PILOTTI: Kauppatorin mobiiliopastus

Kesä 2019, Helsinki

1
1

Kauppatori

Pilotissa toteutettiin Kauppatorin mobiiliopastussivusto, joka perustui nopeissa kokeiluissa Kehittäjäraadin yrittäjien kanssa konseptoituun prototyyppiin ja siitä saatuun palautteeseen. Sivusto oli optimoitu erityisesti mobiililaitteille, ja kahtena kieliversiona (suomi ja englanti).

Sivuston toteutuksessa hyödynnettiin Tampereen kaupungille tapahtumaopastamiseen kehitettyä julkaisujärjestelmää ja html5, CSS ja JavaScript ja Progressive Web Application (PWA) -teknologioita.

Mobiilipalveluun syötettiin tiedot hallintakäyttöliittymän kautta. Tavoitteena oli, että yrittäjät voivat syöttää ja päivittää mobiilipalveluun itsenäisesti tietoa palveluistaan ja asiakaseduistaan sekä esikatsella lopputulosta. Lisäksi mobiiliopastamisessa tarvittavaa dataa haettiin julkaisujärjestelmään tai suoraan mobiilisivustolle erilaisista ulkoisista datavarastoista rajapintojen kautta.

Mobiilipalvelun perustoiminaisuuksia olivat:

 • palveluvalikoiman esittelyt (ostokset, ravintolat ja kahvilat, museot ja nähtävyydet, saaret, risteilyt ja reittiliikenne)
 • palveluvalikoima kartalla (ml. perusfasiliteetit, kuten pankkiautomaatit ja WC:t)
 • alennuskupongit palveluihin
 • vesiliikenteen aikataulut
 • reaaliaikaisen ruuhkatiedon näyttäminen kahden Suomenlinnaan johtavan vesiliikennelaiturin osalta
 • reittiopas
 • ajankohtaiset tapahtumat
 • palautteenanto ja vikailmoitukset

Pilotin toteutti Etteplan MORE Oy, palautteenkeruun toteutti Ramboll Finland Oy, pilotin markkinoinnin toteutti Roban Konna Oy.

Kokemukset

Tarvemäärittelyissä kuvatuista tarpeista pystyttiin onnistuneesti toteuttamaan suurin osa. Kauppatorin vesiliikenteen kaikki palvelut saatiin ensi kertaa samaan mobiilipalveluun. Mobiilisivustoa pystyttiin käyttämään useilla eri mobiiliselaimilla sujuvasti. Tampereen kaupungin ja Etteplan More Oy:n kehittämä julkaisujärjestelmä osoittautui joustavaksi ja käyttökelpoiseksi alustaksi. Yrittäjät kokivat hallintakäyttöliittymän käytön helpoksi kattavan ohjeistuksen ja koulutustilaisuuksien ansiosta.

Opastuspalvelusta kerättiin palautetta pilottiin osallistuneilta yrityksiltä (Kehittäjäraati) sekä loppukäyttäjiltä. Suurin osa palautetta antaneista yrityksistä ei ollut huomannut opastuspilotista vaikutusta toiminnalleen. Esimerkiksi alennuskuponkeja ei ollut käytetty, ja sivustolta oli ohjautunut vain muutama vierailija yrittäjien omille verkkosivuille. Toisaalta koettiin, että kesän asiakasvilinässä on vaikea havaita palvelun vaikutuksia. Useimmat vastaajat suhtautuivat positiivisesti opastuspalvelun kehittämiseen. Kehitystoiveita olivat esimerkiksi tietojen poimiminen palveluun rajapintojen kautta ja palvelun laajempi mainostaminen vierailijoille.

Kyselyllä kerätyn käyttäjäpalautteen perusteella sivusto koettiin helppokäyttöiseksi, mutta sen hyödyllisyydessä ja uuden tiedon tarjonnassa oli kehitettävää. Pilotin sivuston käytettävyyttä ei ehditty optimoida, mikä heijastui vastaajien vaikeuksiin käyttää sivustoa. Sivuston suurimpana antina pidettiin vesiliikenteen aikataulujen sekä Helsingin edustan saari-informaation löytämistä. Lisäksi muutamat kokivat hyötynä kartan löytämisen, tiedon ravintoloista, kahviloista ja nähtävyyksistä, reittiohjeet sekä ajankohtaisinformaation mm. ruuhkista. Erityisinä kehityskohteina nousi esiin kartta – sen löydettävyys, symbolit, palveluittain teemoitellun kartan puuttuminen ja oman sijainnin puuttuminen.

Käytettävyystestauksen perusteella sivuston visuaalinen ilme, etusivu, haku, perustoiminnot olivat toimivia ja palvelut löytyivät helposti kategorioista, hakutoiminnolla ja kartalla tai näiden ketjuna. Kehittämiskohteita olivat mm. hakutoiminnon osumistarkkuuden parantaminen, symbolien selkiyttäminen kartalla, menun toimintalogiikan selkiyttäminen, ulkopuolisille sivustoille ohjaamisen minimoiminen ja erikoistilanteiden lisäys.

Muita kehittäjille pilotin aikana esille tulleita kehitysideoita ovat:

 • Palvelun esteettömyyden parantaminen
 • Tehokkaampi tietojen kerääminen rajapintojen kautta
 • Sisällön hallintatyökalujen kehittäminen, esimerkiksi kartan POI-pisteiden elinkaaren hallinta
 • Valokuvien pakkaustoiminto ja tekijänoikeustiedot julkaisujärjestelmässä
 • Kolmannen osapuolen integraatioiden tarkastustoiminto, joka tarkistaa sivuston ulkopuolelle johtavien linkkien toimintakunnon ja ilmoittaa niistä ylläpitäjälle
 • Ruuhkatietointegraation jatkokehittäminen
 • Kattava hakurobottioptimointi
 • Sivuston kävijäseurannan kehittäminen
 • Mobiilisovelluksen PWA offline-tuen ja välimuistin käytön kehittäminen