Design Studio Muotohiomo – Minne jengi menee Kupittaalta?

Kesä 2019, Turku

DesignStudio Muotohiomon toteuttama nopea kokeilu oli konkreettinen ja havainnollinen analyysi siitä, miten ja minne Kupittaan asemalla pois jäävät junamatkustajat navigoivat Turussa. Kokeilu pyrki löytämään vastauksia siihen, mihin Kupittaan asemalta lähtevä liikenne suuntautuu ja että siihen, mitkä asiat vaikuttavat saapuvien matkustajien reittivalintoihin. Kokeilussa karttuva tieto auttaa priorisoimaan asemalta eteenpäin suuntaavien opastereittien määrittämistä. Samalla opitaan lisää junamatkustajien kaupunkituntemuksesta ja opastamisen tarpeesta.

Kokeilu toteutettiin haastattelututkimuksena, johon vastasi sata vastaajaa. Heistä 16 oli Turussa asuvaa ja 84 muualla asuvaa. Matkustajista 68 oli työmatkalla ja 31 muulla matkalla. Suuri osa vastaajista oli pääkaupunkiseudulta Turkuun matkustavia työmatkalaisia.

Kupittaan asemalle johtaa kolme sisäänkäyntiä: vanhan aseman sisäänkäynti Kiinamyllynkadulla, Tykistökadun sisäänkäynti sekä ylikulkukäytävä, jota pitkin laskeudutaan suoraan asemalaiturille. Ylikulkukäytävälle pääsee joko Kalevantieltä tai ns. Neon pysäköintialueelta Joukahaisenkadulta.

Vastanneista ylivoimasesti suurin osa (72 %) käytti Tykistökadun sisäänkäyntiä. Tykistökadun sisäänkäynnin yhteydessä oleva hissi on ainoa esteetön sisäänkäynti asemalle.  Tykistökadun sisäänkäynti on lähinnä asemarakennusta, joka kyselyn aikaan oli suljettu alueen rakennustöiden vuoksi. Tykistökatua käytettiin, vaikka Kalevantien ylikulkukäytävä olisi ollut lähempänä lähtöpistettä. Sisäänkäynnin lähellä on paljon liikennettä ja näkyvyys rautatielle, joten käyttäjät hahmottavat kohteen hyvin.

Ylikulkukäytävän ja vanhan aseman kautta kulki molemmista 14 % vastaajista. Näitä sisäänkäyntejä on vaikea löytää ilman paikallistuntemusta ja näiden reittien opasteet näkyvät heikosti.

Enemmistö työmatkalaisista liikkui kävellen tai pyörällä. Osa käytti julkista liikennettä, taksia tai omaa autoa.

Haastatteluiden ohessa todettiin, että Väylävirasto opastaa asemalaiturilla, mutta opasteet loppuvat heti asema-alueen ulkopuolella. Aseman ulkopuolella olevat opasteet eivät näy liikenteen seasta, koska ne eivät ole riittävän korkealla.

Turussa tai Kupittaalla ensimmäistä kertaa tai satunnaisesti vieraileva henkilö ei osaa havainnoida, mistä kohtaa olisi parasta nousta ylös asemalaiturilta, eikä usein oivalla, mihin suuntaan lähteä. Alueesta ei ole esillä selkeää aluekarttaa, josta voisi tarkistaa sijantinsa Turussa. Tarvatta kaupunkiopastamiselle Tiedepuiston alueella selkeästi on.

Havaintojen perusteella asemalle vievien reittien opastaminen ei ole tarpeeksi tehokasta. Sisäänkäynnit on merkitty huonosti ja opastamisen puutteet nousivat esiin haastatteluissa. Vaikka lähellä on suuria toimijoita, opastaminen asemalle ja sieltä pois on alimitoitettua. Opastaminen asemalta kaupungille ja palveluiden pariin katkeaa.