Design Studio Muotohiomo Oy – Opastekonseptin pilotointi

Kesä 2019, Turku

”Erityisen hienoa oli se, miten ideointi, konseptointi, työpajat ja käyttäjäkuulemiset tuottivat näkyvän ja käytettävän opastekokeilun.”

Pekka Toivanentoimitusjohtaja, muotoilija

Turun kaupungille uutta opastamisen konseptia testattiin Aurajokirannassa kesällä 2019. Kolme pystymallista opastepylonia sijoitettiin keskeisille kulkuväylille Tuomiokirkkotorille, Kirjastosillan läheisyyteen sekä Auransillan kulmaan. Uutta opasteissa oli muun muassa kartan esittäminen katselusuunnassa ja maamerkkien piirtäminen kolmiulotteisina.

Aurajokirannassa testatut opastepylonit ovat osa Turulle suunniteltua opastamisen konseptia ja opasteperhettä. Konsepti kattaa opasteiden sisällön ja opasteperheen ulkoasun suunnittelun lisäksi myös suunnitelman opasteiden hallinnoinnista ja sisällöntuotannosta.

Karttojen luettavuuden helpottamiseksi pylonien kartat piirrettiin perinteisistä karttamalleista poiketen katselusuunnassa. Selkeät maamerkit, kuten tuomiokirkko, esitettiin kolmiulotteisina kuvina. Näin kartat ovat havainnollisempia ja maamerkit huomataan maisemasta helpommin.

Kaksipuoleisessa pylonissa on graafisesti selkeät ja kahteen eri katselusuuntaan orientoidut opastekartat. Pylonin huipulla on keltainen tunnusväri ja kiilamuoto, joka nostaa opasteen esiin. Kapea ja korkea pyloni erottuu katukuvasta, mutta ei peitä näkymää, jolloin karttaa ja edessä avautuvaa reittiä voi tutkia samaan aikaan. Kartalla kuljettava matka esitettiin viiden minuutin kävelysäteellä, mikä helpottaa etäisyyksien ymmärtämisessä ja motivoi ihmisiä liikkumaan kävellen tai esim. pyörällä.

Tärkeä ajatus opasteiden suunnittelussa oli auttaa ihmisiä hahmottamaan kaupunkitilaa ja ymmärtämään ympäristöään paremmin. Karttakuvien avulla oivaltaa esim. heti kummalla puolella jokea on tai millä etäisyydellä kauppatori sijaitsee. Näin keskusta-alueen saavutettavuus havainnollistuu.

Opastamisen konseptista jää pysyvä työkalu Turun kaupungin käyttöön. Konsepti on jatkossa myös muiden toimijoiden, yritysten, kuntien ja muiden yhteisöjen, sovellettavissa.

Aurajokirannassa kokeillut pylonit saivat käyttäjiltä positiivisen vastaanoton. Opasteiden ulkoasua pidettiin modernina ja selkeänä. Kansainvälisesti tunnistettavaa mallia kommentoitiin hyväksi ja värejä erottuviksi. Sisällön suhteen toivottiin erityisesti liikenneasemien, palvelupisteiden, matkailukohteiden sekä korkeakoulujen näkymistä kartoilla. Erityisen positiivisia kommentteja sai karttojen viiden minuutin kävelysäde.

Kokeilun opasteet oli tehty väliaikaisiksi, mutta pysyvät opasteet tullaan valmistamaan metallirunkoisina ja ne kiinnitetään betoniseen perustuselementtiin, mikä takaa opasteen säänkestävyyden ja helppohoitoisuuden. Graafiset elementit kiinnitetään runkoon suojalaminoituna tarrakalvotulosteena, joka on kustannuksiltaan edullinen päivittää ja vaihtaa. Opastepyloniin voidaan haluttaessa integroida myös digitaalinen näyttö ja käyttöliittymä.

Opastekonseptin ja pylonien suunnittelusta vastasi Design Studio Muotohiomo Oy.

Tutustu tarkemmin