Panic Marketing Oy – AR-opasteet tapahtumissa

Kesä 2018, Turku

Seikkisrockissa (16. – 17.6.2018) ja Keskiaikaisilla markkinoilla (28.6. – 1.7.2018) toteutetussa kokeilussa hyödynnettiin geolokaatioon pohjautuvaa AR-sovellusta (AR = Augmented Reality – lisätty todellisuus).

Mobiilipuhelimen ruudun kautta katsottavaan kamerakuvaan lisättiin markereita, jotka antoivat lisätietoa tapahtumakävijöille. Seikkisrokissa pääosissa olivat tapahtumapaikalle löytäminen sekä tapahtuman aikana yleisöä ohjaavat opasteet. Tapahtumaan saavuttaessa sovelluksesta oli nähtävillä pysäköintialueet ja sisäänkäynnit. Tapahtumapaikalla markerit ohjasivat kävijöitä erilaisten palveluiden pariin, kuten WC:n sijaintiin, ensiapuun, kahvilapalveluihin sekä erilaisiin toiminta- ja tapahtumapisteisiin. Myös ohjelmatiedot olivat nähtävillä sovelluksen kautta.

Keskiaikaisilla markkinoilla Vanhalla suurtorilla ohjelmatietojen lisäksi sovellus tarjosi yleisölle parhaat kulkureitit. Myös kriisitilanteita varten varauduttiin omilla viesteillä ja ohjeilla, tosin niitä ei kokeilun aikana tarvittu.

Toteutus perustui puhelimen paikannukseen ja se toteutettiin verkkoversiona, johon kävijöitä ohjattiin ennakkoon tapahtumien ja Turun kaupungin sivuilta ja sosiaalisen median tileiltä sekä paikan päällä molemmissa tapahtumissa.

Panic Marketing Oy on vuonna 2003 perustettu turkulainen yritys, joka tarjoaa digitaalisia erikoisratkaisuja opastamisen tehostamiseen ja erilaisiin markkinointikampanjoihin. Yritys on hyödyntänyt lisättyä todellisuutta muun muassa MOI Mobiilin, Turun Teknologiakiinteistöjen, Gasera Oy:n ja Finnkino Oy:n kanssa toteuttamissaan ratkaisuissa.

Tulokset

Kokeilun palautteesta selvisi, että tällainen uuden teknologian ratkaisu on suurelle yleisölle vielä varsin tuntematon, joten monikanavainen ennakkomarkkinointi sekä opastaminen sovelluksen käyttöön paikan päällä ihmisten saapuessa tapahtumaan ovat edellytyksiä sovelluksen hyödyntämiselle.

Suullisesti sekä sähköisesti kerätyn palautteen perusteella yli puolet vastanneista suhtautui uuteen viestintäratkaisuun positiivisesti ja oli valmis suosittelemaan tällaista sovellusta. Sen etuina nähtiin mm. ekologisuus, ajantasaisuus sekä mahdollisuus suurempaan tietomäärään verrattuna esimerkiksi perinteiseen tapahtuman ohjelmalehtiseen aikatauluineen ja karttoineen. AR-sovelluksen käytön esteitä olivat tapahtuma-alueen ja ohjelman tuttuus ennakolta, ennakko-oletus sovelluksen käyttöönoton hankaluudesta tai tarve säästää puhelimen akkua.

Sovellusta kokeilleet korostivat käytön edellytyksenä helppokäyttöisyyttä sekä sovelluksen nopeaa avautumista ilman rekisteröintiä. Osa vastanneista koki kalibroinnin hankalana, osoittamisen kännykällä tapahtuma-alueella eri suuntiin kiusallisena, sovelluksen sisältämän käyttöohjeistuksen liian ammattikielisenä sekä sovelluksen toiminnot, paikannukset tai fontit jossain määrin epäselvinä tai epätarkkoina.

Niin kokeilun toteuttaneen yrityksen kuin hankkeen edustajienkin mielestä lisätyn todellisuuden sovellusta kannattaa jatkokehittää. Älypuhelinkannan uudistuessa yhä useamman puhelimessa on kompassitoiminto, joka tarvitaan sovellusta käytettäessä. Parhaiten tällaisen sovelluksen arvioitiin edistävän palveluiden löydettävyyttä kertaluontoisissa suurissa tapahtumissa, joissa tilat ja palvelut ovat osallistujille vieraita. Niin kokeilun toteuttajayritys kuin jotkut kokeilijatkin kommentoivat sovelluksen laajempia käyttömahdollisuuksia tulevaisuudessa tapahtumien lisäksi esimerkiksi veneilijöiden opastamisessa sekä kaupunki- ja luontoreittiopastuksissa. Sovellus mahdollistaa myös erilaisia lisäsisältöjä, esimerkiksi palautteen annon sekä kriisitilanneviestinnän.