1
2
1

Mittauspiste: JT-Linen laituri

2

Mittauspiste: HSL:n suomenlinnan lauttaterminaali

Opastamisen ekosysteemi – Ruuhkatietojen mittaamisen pilotti

Kesä 2019, Helsinki

Jalankulkijoiden mittaamisen tavoitteena oli kehittää Kauppatorin opastuksen automatisointia sekä palvelutarpeiden ennustamista keräämällä dataa kävijämääristä vesiliikennöitsijöiden laitureilla. Anonyymin jalankulkijadatan keräys toteutettiin kävijöiden mobiililaitteiden Bluetooth-signaaleiden mittaamiseen, ja datan tuloksista laskettu ruuhkaindeksi välitettiin mobiiliopastuspalvelun karttasivulle. Pilotti perustui nopeisiin kokeiluihin (joulukuu 2018 – tammikuu 2019), joissa todettiin Bluetooth-menetelmä soveltuvaksi ihmismäärien mittaamiseen. Mittaukset tehtiin HSL:n Suomenlinnan lautan terminaalissa sekä JT-Linen laiturilla heinä-elokuussa 2019.

Dataa kerättiin kahdella RaspberryPI 3B-pientietokoneella, joihin oli asennettu ulkoiset pitkän kantaman Bluetooth-antennit. Tietokoneet skanneroivat ja keräsivät dataa lähistöllä olevien kävijöiden mobiililaitteiden Bluetooth-signaaleista. Anonymisoitu data välitettiin MS Azure-pilvipalveluun, jossa palvelussa oleva ohjelma laski karkeasti, paljonko asiakkaita on tietyllä laiturialueella ja muodosti laiturin ruuhkaisuutta kuvaavan indeksin. Ruuhkaindeksi välitettiin ulkoisen rajapinnan kautta parhaimmillaan 30 sekunnin välein Etteplanille Microsoft Azuren päällä toimivalle julkaisujärjestelmälle, joka vertasi ruuhkaindeksiä seuraavan lähtevän aluksen kapasiteettiin ja päätteli, paljonko laiturialueella on ruuhkaa. Tätä ns. ruuhkatietosymbolia näytettiin loppukäyttäjälle mobiilisivuston kartalla ko. laiturialueen yhteydessä. Lisäksi ruuhkatietosymbolia näytettiin mobiilisivustolla Suomenlinnan Liikenteen ja JT-Linen reittiaikatauluissa, jossa näkyi kaikki ko. yrityksen päivän laivalähdöt Suomenlinnaan.

Pilotin toteutti Innofactor Oyj.

Kokemukset

Jalankulkijadatan mittausjärjestelmällä onnistuttiin keräämään anonyymiä jalankulkijadataa Kauppatorin kahden samaan kohteeseen lähtevän laivan laiturin ruuhkatilanteesta, jotta torin asiakkaat voivat valita nopeimman laivareitin Suomenlinnaan. Ratkaisu toimitti ruuhkatiedot Kauppatorin mobiilisivustosta vastaavalle järjestelmälle sovituin väliajoin, jotta ruuhkatietoa voitiin näyttää mobiilisivuston käyttäjille. Pilotin jalankulkijamäärien mittaamisen käyttökokemukset Bluetooth-teknologilla olivat arvokkaita kaupungille.

Bluetooth-mittauksilla saatu data, manuaalimittauksella tehty henkilölaskenta sekä kuva-analyysi korreloivat melko hyvin, kun mittauslaite oli sijoitettu optimaalisesti. Haastavia kohteita ovat paikat, joissa mittausta halutaan kohdentaa tarkasti määriteltyyn alueeseen ja mahdollisesti analysoida mitattavien kohteiden liikettä, tyyppiä (jalankulkija, auto, pyörä yms.) ja nopeuksia. Haastavimmissa jalankulkijoiden mittauskohteissa voitiin käyttää kamerateknologiaa, tai Bluetooth-signaalien keräyslaitteiden määrää kohteessa oli mahdollista kasvattaa.

Pilotissa käytetyn Raspberry 3 -tietokoneen kapasiteetti ei riitä tuotantokäyttöön. Jotta mittalaite kestäisi mittauksen aiheuttamat kuormapiikit, tilalle on suunniteltava ja valittava eri laitekokoonpano. Jalankulkijoiden mittaustietoja keräävä Bluetooth-skannausmoduuli kaatui ajoittain muistivuotoon.