Opastamisen ekosysteemi – Vesiliikenteen palvelut pilotissa

Kesä 2019, Helsinki

Pilotissa jatkokehitettiin kokeiluvaiheen aikana luotua Kauppatorin mobiiliopastussivustoa, tarkoituksena vastata Kauppatorin toimijoiden tunnistamiin tarpeisiin löytää paremmin tietoa vesiliikenteen kohteista ja lähtölaitureista.

Sivustolle luotiin osiot Helsingin saaristokohteista ja vesiliikenteen aikatauluista, mukaan lukien ”Seuraavat lähdöt”-näkymä, sekä reaaliaikainen ruuhkatieto kahden Suomenlinnaan johtavan laiturin osalta kartalla ja aikataulunäkymässä. Lisäksi käyttäjä pystyi selailemaan aikatauluja saarikohteittain ja palveluntarjoajittain.

Pilotissa hyödynnettiin HSL:n Reittioppaan taustajärjestelmän (Digitransit) tarjoamia rajapintoja Kauppatorilta lähtevän vesiliikenteen vuorojen esittämiseen. HSL Reittioppaan taustajärjestelmässä olevien alusten reittiaikataulut saatiin avoimena datana mobiilisivustolle, muiden alusten aikataulut yrittäjät syöttivät manuaalisesti hallintakäyttöliittymän kautta julkaisujärjestelmään.

Pilotin toteutti Etteplan MORE Oy, palautteenkeruun toteutti Ramboll Finland Oy, pilotin markkinoinnin toteutti Roban Konna Oy.


Kokemukset

Kauppatorin vesiliikenteen kaikki palvelut saatiin ensi kertaa samaan mobiilipalveluun. Reittioppaan venereittiaikataulujen integrointi Digitransitin rajapinnan kautta mobiilisivustolle oli onnistunut. Pilotin aikana hiottiin sivuston luotettavuutta ja toimintakykyä, esim. mobiilisivuston veneaikataulut opastivat, vaikka turistin mobiililaite oli eri aikavyöhykkeellä.

Julkaisujärjestelmän aikataulujen hallintakäyttöliittymä räätälöitiin niin, että vesiliikenteen yrittäjät pystyivät sen avulla itse syöttämään mm. ravintola- ja risteilyaikataulut sivustolle. Kuitenkin aikataulutietojen manuaalinen syöttäminen koettiin vaikeaksi.

Pilotista palautetta antaneet vesiliikenteen toimijat eivät olleet huomanneet opastuspilotilla olleen vaikutusta toiminnalleen esim. tarjousten tai kotisivuille ohjautumisen muodossa.

Sen sijaan loppukäyttäjien antamassa palautteessa sisältöjen osalta korostui positiivisena etenkin vesiliikennettä koskevien sisältöjen kokoaminen samaan ratkaisuun. Käyttäjäpalautteessa yli puolet vastaajista piti sivuston suurimpana antina vesiliikenteen aikataulujen sekä Helsingin edustan saaritietojen löytämistä, ml. seuraavat lähdöt, lippujen hinnat, lippujen osto, ja laiturinumerot. Lisäksi muutamat kokivat hyötynä ajankohtaisinformaation ruuhkista erityisesti aikataululistauksen yhteydessä (laiturikohtainen ruuhkatieto näkyi myös kartalla). Seuraavien lähtöjen tarkistamisen koettiin toimivan myös kiireessä, ja moni testaaja löysi tarvitsemansa aikataulut ja lähtölaiturit helposti.

Tärkeimpiä kehitysehdotuksia vesiliikenteen osalta ovat erityisesti eri tyyppisten reittien selkeämpi erottelu valinnan helpottamiseksi, erityisesti saarihyppelyn pysähtymispaikkojen esittäminen myös aikataulussa ja uudelleenohjausten välttäminen, esim. aikataulujen esittäminen liikennöijän omilla verkkosivuilla.