Opastamisen nopeat kokeilut -tarjouspyyntöön tulleet lisäkysymykset

Kevät 2019, Turku

Turun Kaupunki : Opastamisen ekosysteemi, Opastamisen nopeat kokeilut -tarjouspyyntöön tulleet lisäkysymykset

Referenssit:

  • Kuinka vanhoja referenssit voivat olla? – Referenssit voivat olla max 5-vuotta vanhoja
  • Onko referenssit henkilökohtaisia vai yritysreferenssejä? – Referenssit voivat olla sekä henkilökohtaisia että yrityskohtaisia
  • Voiko henkilökohtaiset referenssit olla ajalta ennen nykyistä työnantajaa? – Henkilökohtaiset referenssit voivat olla ajalta ennen nykyistä työnantajaa.

Sopimusehdot:

  • Sovelletaanko toimeksiannossa Konsulttialan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013, jotka ovat alalla yleisesti käytössä olevat, sekä tilaaja- että konsulttikentän yhdessä tekemät ehdot? Mikäli käytetään jotain muita ehtoja, niin mitä ja miten toimittajan vastuu on rajattu? – Toimeksiannossa sovelletaan julkisten palveluhankintojen yleisiä sopimusehtoja, JYSE Palvelut 2014 (päivitysversio 4/2017) (www.turku.fi/tarjouspyynnot)

Hinta:

  • Sisältääkö kokonaishinta vain suunnittelun (+ kulut) vai myös fyysiset hankinnat? – Yhden kokeilun kokonaishinta on maksimissaan 8000 eur (alv 0%). Sen tulee sisältää kaikki kokeilun toteuttamiseen liittyvät kustannukset (suunnittelu, toteutus, fyysiset laitteet jne.).
  • Onko tarkoitus samalla rahalla kerätä myös palaute ja raportoida kokeilusta?  – Kokeilusta toteuttamiseen kuuluu palautteen keruu ja raportointi. Palautteen keräämiseen on mahdollista saada apua Turun ammattikorkeakoululta erikseen sovittavalla tavalla.
  • Sisältyykö kokeilun 8000€ maksimihintaan sekä suunnittelu että toteutus maaston asti? – Yhden kokeilun kokonaishinta on maksimissaan 8000 eur (alv 0%). Sen tulee sisältää kaikki kokeilun toteuttamiseen liittyvät kustannukset (suunnittelu, toteutus, fyysiset laitteet jne.).

Muut:

  • Jos tarjoaa useampaa kokeilua, voiko nämä olla samassa tarjouksessa vai tuleeko olla erilliset? – Jokaisesta tarjottavasta kokeilusta tulee olla erillinen tarjous.
  • Mikä on työn aikataulu suunnittelun ja toteuttamisen osalta? – Kokeiluille ei ole määritetty tarkkaa aikataulua, niiden toivotaan toteutuvan kevään 2019 aikana. Tarkemmasta aikataulusta ja kestosta voidaan sopia tilaajan ja toimittajan kesken.  Kokeilut ovat lyhytkestoisia, ja niiden kesto määrittyy kokeilusta riippuen.